Centrum rekuperácie

SK CZ

KWL EC 2000 D Pro WW

4176
0 / 5    hodnotenia (0)
Tlačiť

 

Helios KWL EC 2000 D Pro WW

Podstropná rekuperačná jednotka Helios KWL EC 2000 D Pro WW sa vyznačuje tým, že je vzhľadom na svoj vzduchový výkon extrémne tichá a plochá. Má integrovaný teplovodný dohrev, ktorý zabezpečí komfortný a energeticky úsporný dohrev vzduchu privádzaného do interiéru.  Prístuponý otvor pre servis a údržbu je zdola jednotky. Vzduchový výkon do cca 2000 m3/h pri tlakovej strate 200 Pa ju určuje pre centrálne vetranie prevádzok rôzneho typu. 

 

 • extrémne plochá rekuperačná jednotka
 • pri svojom výkone je prekvapivo tichá 
 • vysokoúčinný protiprúdový hliníkový rekuperátor
 • vysokovýkonné ventilátory s extrémne nízkou spotrebou vďaka EC technológii
 • regulácia na základe konštantného objemového prietoku alebo tlaku
 • automatický bypass
 • automatická ochrana pred námrazou rekuperátora elektrickým predohrevom
 • energeticky úsporný teplovodný dohrev
 • možnosť regulácie výkonu na základe snímaných hodnôt relatívnej vlhkosti, koncentrácie CO2 a zmiešaných plynov VOC 
 • certifikát Passivhaus institut
 • vyhovuje hygienickým požiadavkám, ktoré určuje norma VDI 6022 

Objednávacie číslo: 4176

 

 

Naša cena s DPH:
Dodanie 2-3 dni
12 035.30 EUR
ks
Produkt bol pridaný do košíka
BLIŽŠÍ POPIS
TECHNICKÉ PARAMETRE
VÝKONOVÉ KRIVKY
ROZMERY
PRÍSLUŠENSTVO
Na stiahnutie
Hodnotenia (0)

Rekuperátor: Je protiprúdový z hliníka. Demontáž je jednoduchá, vyžaduje si len zopár manuálnych úkonov. Stupeň účinnosti prenosu tepla je viac ako 90%. 
Ventilátory: Vysokovýkonné radiálne ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami obežných kolies majú energeticky úsporné EC motory.
Regulácia prúdenia vzduchu: Prevádzka na základe konštantného objemového prietoku alebo tlaku.
Bypass: Automatický bypass je v sériovej výbave tejto rekuperačnej jednotky.
Ochrana pred námrazou: Je zabezpečená elektrickým predohrevom pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. To umožňuje neobmedzenú prevádzku a optimalizované spätné získavanie tepla. 
Teplovodný dohrev: Je v tejto jednotke priamo integrovaný a požadovaná teplota privádzaného vzduchu sa nastavuje jednoducho na ovládači, ktorý je dodávaný spolu s jednotkou. Teplovodný dohrev je energeticky úsporný a zabezpečí maximálny komfort vetrania. Pre reguláciu teplovodného dohrevu sa odporúča použitie hydraulického modulu (typ WHSH HE 24 V (0 - 10 V), príslušenstvo).

Ovládanie: Spolu s jednotkou je dodávaný nástenný ovládač, ktorý má dotykový displej s prehľadným menu. Prostredníctvom neho je možné ovládať: 
- výkonové stupne, ktoré sú voľne definovateľné v rámci celého poľa výkonového diagramu,
- výber medzi prevádzkou na základe konštantného objemového prietoku vzduchu alebo konštantného tlaku,
- vetranie na základe vyhodnotenia kocentrácie CO2, VOC alebo relatívnej vlhkosti,
- nastavenie teploty pre dohrev,
- prvotné uvedenie do prevádzky (automatické sprostredkovanie parametrov vzduchotechnického systému - výkonovej krivky, prevádzkového bodu),
- externé klapky,
- napojenie na hlásič požiaru,
- týždenný alebo denný program.
Prostredníctvom tohto ovládača je ďalej možné sledovať:
- stupeň zne
čistenia filtrov,
- požadovanú výmenu filtrov,
- prevádzkový stav,
- chybové hlásenia,
- rôzne úrovne prístupu s právami užívateľov.
Rekuperačnú jednotku je možné ovládať aj centrálnym riadiacim systémom budovy cez modbus rozhranie - RS 485.
Filtrácia vzduchu: Na nasávaní čerstvého vzduchu je osadený filter triedy F7 (jemný peľový filter). Na odvode vzduchu je pred rekuperátorom osadený jemný filter triedy M5. 
Vyhotovenie: Opláštenie je dvojstenné z pozinkovaného oceľového plechu vyplnené tepelnou a hlukovou izoláciou hrubou 30 mm. Jednotka sa vešia pod strop pomocou upevňovacích elementov s tlmičmi vibrácií, ktoré sú súčasťou dodávky. Revízne dvierka sú na spodnej časti jednotky. Cez ne sa vymieňajú filtre.
Napojenie na potrubie: Je možné dopojenie na štvorhranné alebo kruhové portubie s priemerom 400 mm. Prechodový kus na kruhové potrubie je možné objednať ako príslušenstvo. Otočením zariadenia o 180° je možná montáž s hrdlami pre dopojenie odvodu a prívodu vzduchu ako aj nasávania a výfuku vpravo alebo vľavo.
Elektrické zapojenie: Rekuperačná jednotka má na boku dobre prístupnú svorkovnicu. Revízny vypínač je prístupný zo spodnej strany zariadenia a môže byť zaistený visiacim zámkom proti neoprávnenej manipulácii. 
Odvod kondenzátu: Pod rekuperátorom je umiestnená samostatná kondenzačná vanička, čo uľahčuje údržbové práce. Výpusť odvodu kondenzátu je situovaná na boku, vedľa skrinky svorkovnice. Rekuperačná jednotka je dodávaná s guličkovým sifónom. Odvod kondenzátu je potrebné dopojiť na systém odpadovej vody v budove pred jej uvedením do prevádzky.

 

Napätie  3 ~ 400 V
Frekvencia 50 Hz
Príkon ventilátorov 790 - 450 W 
Hlučnosť - okolie LPA vo vzdialenosti 1 m pri 215 Pa max. 56 dB(A)
Menovitý prúd pre vetranie 2,3 / 2,3 / 2,3 A
Menovitý prúd pre predohrev  10,1 / 10,1 / 10,1 A
Menovitý prúd max. celkovo 12,4 / 12,4 / 12,4 A
Príkon elektrického predohrevu 7,0 kW
Tepelný výkon dohrevu 8,1 kW pri 60/40°C
 

7,3 kW pri 50/40°C

  4,6 kW pri 40/30°C
Pripojenie teplovodného dohrevu vnútorný závit 1/2"
Letný bypass automatický 
Teplota prúdiaceho vzduchu -20°C až +40°C
Schéma elektrického zapojenia č. 1064
Hmotnosť 270 kg

Graf výkonových kriviek Helios KWL EC 2000 D

Rozmery jednotky Helios KWL EC 2000 D

Snimač

Snímač relatívnej vlhkosti vzduchu - KWL-FTF
Sníma relatívnu vlhkosť vnútorného ovzdušia a následne riadi výkon rekuperačnej jednotky tak, aby bola nebola presiahnutá jej požadovaná hodnota. Tú si nastaví užívateľ podľa vlastných požiadaviek. 
Je možné dopojiť maximálne 8 kusov snímačov, pričom regulácia je vždy podľa najvyššej nameranej hodnoty. 
Snímač je dodávaný spolu s 3 m dlhým riadiacim káblom SL 4/3. 
Jeho rozmery sú 95 x 97 x 30 mm (ŠxVxH).
Objednávacie číslo: 4273

 
 Snimač

Snímač CO- KWL-CO2
Zaznamenáva koncentráciu CO2 a následne riadi výkon rekuperačnej jednotky tak, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita vnútorného ovzdušia, ktorú si užívateľ definoval.
Je možné dopojiť maximálne 8 kusov snímačov, pričom regulácia je vždy podľa najvyššej nameranej hodnoty. 
Snímač je dodávaný spolu s 3 m dlhým riadiacim káblom SL 4/3. 
Jeho rozmery sú 95 x 97 x 30 mm (ŠxVxH).
Objednávacie číslo: 4272

 
Snimač

Snímač zmiešaných plynov - KWL-VOC
Zaznamenáva koncentráciu zmiešaných plynov (okrem CO2), ktoré znižujú kvalitu vnútorného ovzdušia, a následne riadi výkon rekuperačnej jednotky. 
Je možné dopojiť maximálne 8 kusov snímačov, pričom regulácia je vždy podľa najvyššej nameranej hodnoty. 
Snímač je dodávaný spolu s 3 m dlhým riadiacim káblom SL 4/3. 
Jeho rozmery sú 95 x 97 x 30 mm (ŠxVxH).
Objednávacie číslo: 4274

 
prechodový kus

Prechodový kus - symetrický - KWL-ÜS 2000 D 
Na dopojenie zariadenia na kruhové potrubie. Z príruby rekuperačnej jednotky na kruhové potrubie s priemerom 400 mm.
Rozmery sú uvedené na obrázku a v katalógovom liste v sekcii Na stiahnutie. 
Objednávacie číslo: 4208

 
pružná spojovacia manžeta

Pružná spojovacia manžeta - FM 400
Na elimináciu hluku. Vrátane dvoch uťahovacích svoriek.
Objednávacie číslo: 1676

 
protipríruba

Protipríruba - FR 400
Z pozinkovaného oceľového plechu pre pripojenie kruhového potrubia. 
Objednávacie číslo: 1206

 
 spätná klapka

Spätná klapka ovládaná servomotorom - RVM 400
Eliminuje vnikanie studeného vzduchu, ak je zariadenie vypnuté. Funguje automaticky - prepojením na ventilátor. Obsahuje motor s vratnou pružinou. Motor je umiestnený na vonkajšej strane, mimo prúd vzduchu.
Montáž je možná v akejkoľvek polohe. Prídržná sila sa nastavuje s ohľadom na výkon ventilátora a montážnu polohu klapky.
Objednávacie číslo: 2580

 
   

Hydraulický modul WHSH HE 24V (0-10V)
Reguluje prietok cez ohrievač nastavovaním trojcestného 24 V ventilu (0 - 10 V), a tým aj odovzdávanie tepelného výkonu na vzduch. Dodávaný ako sada vrátane ukazovateľov teploty výstup / spiatočka, ohehového čerpadla a flexibilných hadíc.
Objednávacie číslo: 8318

Návod na montáž DE GB

 
 

Náhradný vzduchový filter so stupňom filtrácie M5 - ELF-KWL 2000 D/5 VDI
Jemný filter pre filtráciu nečistôt odsávaných spolu so vzduchom z interiéru. Vsúva sa do rekuperačnej jednotky pred rekuperátor, aby ho chránil pred znečistením. 
Filtračný materiál - polyester. 
Filter vyhovuje požiadavkám normy pre hygienu vetracích zariadení VDI 6022.
Balenie obsahuje 1 ks filtra. 
Objednávacie číslo: 4197

 
 

Náhradný vzduchový filter so stupňom filtrácie F7 -  ELF-KWL 2000 D/7 VDI
Kazetový vzduchový filter pre jemnú filtráciu, ktorý zachytí aj pele a jemný prach.
V rekuperačnej jednotke sa osádza do prúdu čerstvého nasávaného vzduchu, aby bol do interiéru privádzaný čo najčistejší vzduch. 
Filtračný materiál - polyester. 
Filter vyhovuje požiadavkám normy pre hygienu vetracích zariadení VDI 6022.
Balenie obsahuje 1 ks filtra. 
Objednávacie číslo: 4204

 
Bezpečnostný kód
Pridať hodnotenie
Tento produkt zatiaľ nebol ohodnotený...
KWL EC 2000 D
11 571,12 EUR
KWL EC 2600 S Pro
12 967,00 EUR
Showroom
Prvý showroom rekuperácie s funkčným modelom na Slovensku. Umožňuje naživo vidieť a vypočuť si v prevádzke rekuperačné zariadenia. Ďalej je tu prezentovaný najširší sortiment potrubí pre vetranie rodinných domov, zemné výmenníky, lokálne rekuperátory a rôzne ďalšie produkty. Je to ideálne miesto pre diskusie o individuálnych predstavách zákazníkov o vetraní a pre hľadanie tých najlepších riešení pre každého. Je to centrum, ktoré je zárukou kvality a spokojnosti.
Showroom
Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/html/centrum-rekuperacie.sk/public_html/temps/header.php:62) in /home/html/centrum-rekuperacie.sk/public_html/code/site-stats.php on line 60